26.05.2024 | 2:30

Академични пролетни четения започват в Музикалната академия

XIV издание е посветено на митовете в музиката

Академични пролетни четения е общото наименование на националната научна конференция с международно участие, организирана от катедра „История на музиката и етномузикология“ към Теоретико-композиторския и диригентски факултет (ТКДФ) на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София от от 2011 г. насам. 

Всяко издание е посветено на определена тема с актуално значение за музикалната наука – както по отношение на нови или недостатъчно изследвани обекти, така и във връзка с прилагането на съвременна научна методология.

Всяка история, включително и тази на музиката, подлежи на нови препрочити. Задачата, която организаторите на научния форум си поставят, е „да се отправи критически поглед към музикалната история, да се попълнят изворите с нови свидетелства, да се осветлят тъмните места, останали такива неволно или умишлено.“

Във форума участват изследователи от България и чужбина, музиколози и учени от сферите на другите изкуства. Всяка година представените на конференцията доклади се публикуват в печатен сборник.

Темата на Академичните пролетни четения 2024, които ще се проведат на 25 и 26 април в зала 48 на Музикалната академия, е „Мит – музика – митотворчество“. Повече за идеята зад това мото разказа в предаването „Алегро виваче“ по „Хоризонт“ доц. д-р Илия Граматиков – ръководител на катедра „История на музиката и етномузикология“ към ТКДФ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“.
–––––
XIV АКАДЕМИЧНИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ
МИТ – МУЗИКА – МИТОТВОРЧЕСТВО
национална научна конференция с международно участие

25 – 26 април 2024
10:00 часа
аудитория № 48

––––

П Р О Г Р А М А

25 АПРИЛ (ЧЕТВЪРТЪК)

10:00 – 11:30

Встъпителни думи на:
Проф. д-р Сава Димитров – ректор на НМА
Проф. д-р Кремена Ангелова – декан на ТКДФ на НМА
Доц. д-р Илия Граматиков – ръководител на катедра „История на музиката и етномузикология“ към ТКДФ на НМА

Доц. д-р Илия Граматиков (НМА):
Конструирането на композиторския образ като митотворчество в музикалната историография. Случаят Жоскен де Пре

Гл. ас. д-р Петя Цветанова (НМА):
Историята като митология в българската оратория по времето на комунистическия режим

11:45 – 13:15

Проф. д-р Емилия Коларова (НМА) / Проф. д.и.н. Валерия Фол (БАН):
Орфей – „Блестящо известният“ в българското композиторско творчество от края на ХХ и началото на XXI век

Проф. Михаил Неделчев (НБУ):
Митът за „Новия свят“ в пренесения от Европа симфонизъм (от Антонин Дворжак до Филип Глас, Стив Райх и Тери Райли)

Гл. ас. д-р Валентин Калинов (ПУ):
Мит, музика и психоанализа: структури и трансформации на опита в полето на реалното

14:00 – 15:00

Доц. д-р Петър Керкелов (НМА / ИИИзк – БАН):
Зверове от миналото. Мистификацията като генератор на творчески идеи

15:15 – 16:00

Лилия Големинова (БНР):
„Нестинарка“: зад кулисите на танцовата драма

Елисавета Станчева (Фондация „Цанко Лавренов“):
Мария Димова – животоописание в контекста на вълшебната приказка

16:00 – 16:30

Прожекция на документалния филм
НЕСТИНАРКА. Голямата среща на Марин Големинов и Цанко Лавренов

Режисьори: Елисавета Станчева и Ясен Харалампиев
С участието на: Лилия Големинова, Лаврен Петров, Анелия Димитрова, Вера Кирова, Силвия Томова
Сценарий: Елисавета Станчева
Камера: Ясен Харалампиев
Продуцент: Лаврен Петров
Гласове зад кадър: Йорданка Илова, Христо Чешмеджиев

* * *

26 АПРИЛ (ПЕТЪК)

10:00 – 11:30

Проф. Боянка Арнаудова (НМА):
Модерност и митологеми в „Янините девет братя“ на Любомир Пипков

Проф. д-р Ангелина Петрова (НМА / ИИИзк – БАН):
Прометеевият мит в идеологията на развития социализъм. Бунтът на непокорното изкуство (Константин Илиев, Георги Тутев, Лазар Николов)

Проф. д-р Анда Палиева (НМА):
Трагиката – знак на митичните лица на българския музикален авангард

11:45 – 13:15

Веселин Байчев (НБУ):
Трите живота на Константин Илиев

Проф. д-р Наташа Япова (НМА):
Мит и Нова музика в оперите на Константин Илиев „Боянският майстор“ и „Еленово царство“

Проф. д-р Юлиан Куюмджиев (АМТИИ / НМА)
Константин Илиев – Иван Спасов: творчески паралели

14:00 – 15:00

Божидар Спасов (България / Германия)
Митологичната основа на моите композиционни цикли „Диалози“, „Пиериди“, „Fiato continuo“ и „Incontri invisibili“

Доц. д.изк. Мария Костакева (България / Германия)
Авторската митология в мултимедийните композиции на Божидар Спасов

15:00 – 16:00

Прожекция на аудио-визуални композиции на Божидар Спасов
Antigrav (2007) за видео и електроника
Durchschlagzunge

Източник: БНР

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights