24.04.2024 | 16:44

Библиотекари надградиха знания в онлайн маркетинга и изкуството на комуникацията

На 26 и 27 януари 2023 г., в библиотеката се проведе обучение на тема „Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги“, организирано от ЦПОБ към ББИА и СУ „Св. Кл. Охридски“, с лектор Наталия Георгиева, консултант на свободна практика (професионални интереси: образование, обучение на възрастни, социално включване на деца и младежи от уязвими групи, застъпничество и комуникации). Целта на обучението бе повишаване професионалната компетентност на специалистите от регионалната библиотека и е част от дейностите по проект „Регионална библиотека „Дора Габе“ Добрич – усъвършенстване и достъп до ресурси и услуги, съхраняване на местната идентичност, подкрепа на професионалното и личностно развитие на гражданите на областта“ към Министерството на културата.

9 библиотечни специалисти надградиха знанията си за предоставяне на библиотечни услуги в онлайн среда. Интерактивното обучение е навременно поради промените в традиционното общуване, наложени от социалните медии, и новите модели на взаимотношения на библиотеката с различните целеви групи. Участниците бяха запознати с методи за проучване потребностите на аудиториите в среда, доминирана от интернет, инструменти за дигитален маркетинг и способи за ефективна маркетинг комуникация. Проведеното обучение ще подпомогне работата на библиотекарите в популяризиране и утвърждаване на позитивен публичен образ на библиотеките като институции, предоставящи достъп до информационни ресурси и богато портфолио от услуги.

Наталия Георгиева представи новия модел на общуване с потребителите на библиотечни услуги, обусловен от дигитализацията на комуникациите, който да подпомогне библиотеката в конкурентната онлайн среда.

Обучението включваше практически упражнения на библиотекарите, които изведоха интересни предложения за нови атрактивни услуги за различните аудитории.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights