28.09.2023 | 10:49

Владетелските култове в Средновековна България разглежда в новата си книга проф. Димо Чешмеджиев

Снимка: Кирило-Методиевски научен център при БАН

Новата монография на проф. Димо Чешмеджиев, посветена на владетелските култове в Средновековна България излезе от печат. Това информират от Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките (КМНЦ-БАН) на своята интернет страница.

Книгата е издание на Пловдивското университетско издателство, а нейната публикация се осъществява с помощта на Националната научна програма “Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Изследването е пореден реализиран дял от мащабния проект на автора, посветен на проучването на всички български средновековни култове. 

Една част от него, посветена на култа на Кирил и Методий, е защитена като кандидатска дисертация през 1992 г. и публикувана като книга през 2001 г., а друга част, отнасяща се за периода ІХ – ХІІ в., е защитена като докторат през 2016 г. в Кирило-Методиевския научен център при БАН за придобиването на научната степен „доктор на науките“. Други части са публикувани като още една книга и няколко студии и статии, отбелязва авторът.

Настоящата монография е посветена на култовете на български владетели или лица от владетелски родове в средновековна България. Казвайки “владетелски родове”, си давам сметка, че всички български владетели, които са имали или за които се смята, че са имали църковен култ през Средновековието, са от един и същ род, чието начало поставя според една широко разпространена хипотеза хан Крум. Този род управлява българската държава почти до нейния залез през 1018 г. или до самият ѝ край, ако приемем, че последната българска династия, наричана най-често Самуилова, е в родствена връзка с него, отбелязва авторът.

Рецензенти на монографията са доц. Ангел Николов и доц. Камен Станев, а художник на корицата е д-р Тотка Григорова. Книгата се разпространява безплатно и може да бъде свалена в pdf формат. 

Димо Чешмеджиев е доцент в Кирило-Методиевския научен център при БАН от 2010 г., а от 2019 г. е професор. Областта на научната му квалификация е средновековна история, кирилометодиевистика, старобългарска литература, средновековна култура и изкуство. /ИРС

Източник: БТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights