13.06.2024 | 13:26

В Стара Загора се организира Пети национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев“

Снимка: Община Стара Загора

Пети национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” – 2023 обявяват Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и Къща музей „Гео Милев”. Основната тема е Нашият свят, свързана с утвърждаване на общочовешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Целта е развиване на таланта и творческото въображение у младежите, утвърждаване на общочовешките ценности, популяризиране на добрите новини, гражданска ангажираност, отстояване на позиция, съобщават от община Стара Загора.

ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ И ЖАНРОВЕ

Раздел Първи: Журналистически жанрове:

Информационни:

Репортаж, новина, бележка, интервю

Художествено – публицистични:

Есе, скица, очерк, история

Аналитични:

Кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар

Участието в раздела е индивидуално.

Изискването към творбите е да бъдат до 2 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12.

Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздела.

Раздел Втори

Ученически издания:

1.Вестници на хартиен носител

Редакционните екипи участват с по 1 брой вестници на хартиен носител за учебната 2022/2023 година. Участието е колективно.

2.Електронни издания – участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител

Редакционните екипи участват с линкове към електронни издания от учебната 2022/2023 година. Участието е колективно.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас в две възрастови групи:

5 -7 клас и 8 -12 клас.

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се изпратят на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс. Копие от текстовете трябва да бъдат изпратени на ел. адрес: konkurs.stz@ mail.bg

Награди

Първо, втори и трето място в различните категории. Специална награда- „Добрата новина”- за индивидуална публикация. Специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора. Награда на къща –музей „Гео Милев”

Към всяка творба трябва да бъдат посочени следните данни; трите имена на участника /за индивидуално участие/, училище /извънучилищно звено/, клас, телефон, e-mail; ръководител/ име и телефон за контакт/

Срокът за предаване на творбите е до 07. 04.2023 година лично или по пощата на адрес.

Стара Загора-6000, ул. „Захарий Княжески” 71;ет. 3, Център за подкрепа на личностното развитие

Тел. За контакт: 042/629062 и на  е-mail: konkurs.stz@ mail.bg

Отчитането на конкурса ще бъде на 12.05.2023 година

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights