24.04.2024 | 16:45

В Тервел отварят киносалон по европроект

С европейски средства, фирма от гр. Тервел ще оборудва киносалон в града, ще предоставя мобилни услуги тип „Пътуващо кино“ и ще озвучава събития в зали и на открито на територията на общините Тервел и Крушари.
Проектът е на обща стойност 190 690 лв., от които 95 345 лв. са осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на Местна инициативна група „Тервел-Крушари“, по процедура BG06RDNP001-19.598 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Собственото участие на одобрения кандидат е 95 345 лв.
Предвидено е закупуването на техническо оборудване за кинопрожекции в стационарен киносалон, техника за мобилни кинопрожекции и за професионално озвучаване на събития. „Пътуващото кино“ ще даде възможност на деца, младежи и възрастни от селата на територията на двете общини да се докоснат до филмовото изкуство без да се налага да пътуват до областни градове. Предоставянето на мобилни услуги по озвучаване ще позволи техническо осигуряване и качествено провеждане на концерти, представления, фестивали, празници и други събития в читалищни салони, зали и на открити пространства.
Със собствени средства кандидатът ще обзаведе киносалона в град Тервел със зрителски кресла и обзавеждане и оборудване за входното пространство, където ще се осъществява посрещането на зрителите и продажбата на билети.
С изпълнение на проекта „Оборудване и експлоатация на киносалон в град Тервел и предоставяне на мобилни услуги по кинопоказ и озвучаване на събития на територията на МИГ „Тервел – Крушари“ ще се разнообразят възможностите за културни развлечения в общините Тервел и Крушари. Проектните дейности ще приключат до юни 2025 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights