21.07.2024 | 20:38

Гласувайте в анкетата на Община Добрич за нов облик на Центъра

Снимка: "Подиум"

Община град Добрич информира, че след разглеждане на документите по допустимост, международното жури предлага на възложителя да бъдат отстранени от класирането шест проекта, които не отговарят на критерия цена.

Равнопоставеността на участниците е основен принцип, залегнал в чл.2, ал.1, т.1 ЗОП. Представянето на проект, който не е съобразен с предварително установените условия, нарушава стопанския баланс и именно с цел защита интересите на икономическите оператори, които са изготвили съвестно и коректно своите проекти, тя следва да бъде отстранена от конкурсната процедура. Подобни проекти са несъпоставими с всички останали, които са посочили коректно проектна стойност на строежа. Аналогична е ситуацията с проектите, които съдържат проектна стойност на строежа, надхвърляща максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя. Въз основа на това журито отправя следните предложения до възложителя:

– Проект с индивидуален уникален номер 115, предложил проектна стойност „0“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия;

– Проект с индивидуален уникален номер 238, предложил проектна стойност „0“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия;

– Проект с индивидуален уникален номер 285, предложил проектна стойност „0“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия;

– Проект с индивидуален уникален номер 683, предложил проектна стойност „9 904 740,00“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия;

– Проект с индивидуален уникален номер 967, предложил проектна стойност „0“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия;

– Проект с индивидуален уникален номер 971, предложил проектна стойност „18 781 835,49“ да бъде отстранен от участие в конкурса на основание чл.107, т.2, б.“а“ ЗОП, поради това, че представеният проект не отговаря на предварително обявените условия.

Крайното класиране в настоящата конкурсна процедура е:

Първо място: конкурсен проект с присъден индивидуален номер 423 -Обединение „Плейсмейк – Дизайн Груп Студио“, България

Второ място: конкурсен проект с присъден индивидуален номер 498  -Консорциум „ЕНИ КАЛЪР ПОНИ НССН“, България

Трето място: конкурсен проект с присъден индивидуален номер 768  -„Проектантско бюро Албена“ ООД, България

На интернет – страницата на Община Добрич www.dobrich.bg. вече е активна анкета, на която гражданите на Добрич могат да гласуват. Анкетата ще е активна до 16.00 часа на 29 декември. Срокът е определен от законовите изисквания възложителят да излезе с решение. Ето и линк към анкетата: https://www.dobrich.bg/bg/info_pages/17537-%D0%B0%D0%BD%D0%BA

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights