29.02.2024 | 18:12

Добри вести за Регионален исторически музей -Търговище!

РИМ -. Търговище

Регионалният исторически музей в Търговище отново има два проекта одобрени за финансиране от последната сесия на Министерство на културата в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии. Те са на обща стойност 17 161 лв., съобщават от културната институция.
Първият е „Реорганизация и частично оборудване на зали № 7 и 8 във фондохранилище – с. Баячево, фонд „Етнография“ и фонд „Най-нова история“. Чрез реализацията на проекта се цели създаване на подходящи условия за пространствено разположение и ефективно съхранение и защита на движимите културни ценности при условията на ежегодно нарастващия музеен фонд. Ще се създаде удобна система за улеснен достъп, обозначаване и онагледяване.

Проектът „Колекция сукмани и саи от фонда на РИМ – Търговище. (Каталог)“ предвижда създаването на печатно издание с художествена, научна и образователна стойност, което да популяризира специфичните богатства на музейния фонд, българската традиционна култура и знанията за нея (в частност на народната носия) сред вече съществуващите публики и привличане на нови. Реализацията на настоящия проект ще бъде своеобразно продължение на каталозите „Престилката – знак и молитва“ и „Свещената дреха“ (колекция традиционни ризи), отпечатани с финансовата подкрепа на Министерство но Културата.
Всички предвидени дейности по проектите ще бъдат реализирани до края на месец юни 2024 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights