19.06.2024 | 1:39

„Книги с дарствени надписи от личната библиотека на Петър Увалиев“ на Галина Колева с второ преработено издание

Регионална библиотека „Дора Габе“ притежава част от личната библиотека на известния български и европейски интелектуалец Петър Увалиев, дарена от неговата съпруга Соня Увалиева. Колекцията съдържа над три хиляди документа – българска и чужда художествена литература, книги от почти всички основни отрасли на знанието, периодични издания, ръкописи. Те са на български, руски, английски, немски, френски, италиански, испански и други езици и са свидетелство за разностранните интереси, ерудиция и култура на личността Увалиев.


Ценна част от колекцията са книгите с дарствени надписи от видни български и чуждестранни личности, библиографски разкрити и анализирани от колегата Галина Колева. С финансиране от Община град Добрич през 2011 г. излиза първото издание на „Книги с дарствени надписи от личната библиотека на Петър Увалиев“, осъществено преди постъпването на пълния брой дарени книги във фонда на библиотеката. Тази година с финансовата подкрепа на Министерството на културата библиотеката издаде второ допълнено издание, обогатено с информация за над 40 допълнителни заглавия.
Изследването цели да свърже информацията от текстовете на дарствените надписи и хората, които са ги оставили, със събития, връзки, отношения и контакти от реалния живот на Петър Увалиев. Приложена е и библиографска част в две поредици. В първата поредица са включени книгите с автографи – надписани от автори, съставители, автори на предговори и лица с друг вид авторска отговорност, както и такива, подписани от лица, на които е посветена книгата. Втората поредица съдържа книги с посвещения – книги-подаръци, надписани с послание от дарител, който няма авторско отношение към изданието.
Библиотеката предостави екземпляри от новото издание на всички регионални библиотеки в страната и ще продължи да го разпространява в града и областта, както и сред посетители и гости на Център „Увалиев“. Изданието ще достигне до съпругата на Петър Увалиев – Соня Рув-Увалиева и Фондация „Петър Увалиев“. По думите на авторката изследването разкрива „детайли от един забележителен житейски път“.
През годините библиотеката участва в различни научно-изследователски проекти, издава сборници, био-библиографски указатели, фототипни издания и др. Тази нейна дейност е насочена към съхраняване и популяризиране както на историята на Добруджа, така и на нейните ценни притежания и колекции.

Регионална библиотека „Дора Габе“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights