25.04.2024 | 16:21

Конкурс за финансиране на проекти за независима регионална журналистика в България

Сдружението с нестопанска цел „Про веритас“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, обявява конкурс за финансиране на проекти на независими регионални журналисти и медии в България.

Целта на конкурса е да бъдат подкрепени проектни предложения, които допринасят за:
– израстването и развитието на независимата журналистика в регионите на България;
– професионалното развитие на журналисти с интерес към регионалната проблематика, или на медии, които предлагат обективни новини и критични анализи за развитието на областите, в които работят;
– провокирането на дебат на местно ниво с участието на граждански организации, местните власти и бизнеса като основа за изграждане на информирани политики за местно развитие.

Програмата насърчава и инициативи, които разказват добрите истории от регионите на страната, разкриват нередности и/или предлагат решения как институциите да служат по-добре на гражданите по места и как да се подобри качеството на живот. Подкрепа могат да получат всички формати за представяне на качествено съдържание – текстове, аудио и видео, както и комбинации от тях.

В допълнение към финансираните проекти, ще бъдат организирани семинари и обучения за представители на регионални медии, срещи за споделяне на опит и добри практики с водещи български журналисти, работата с бази данни и дигитални инструменти, Закона за достъп до обществена информация, комуникацията с публични институции и др.

Финансирането по програмата е за период от 12 месеца на проектен принцип, след оценка на представените кандидатури от професионално независимо жури.

Крайният срок за кандидатстване е 15 март 2024 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights