23.09.2023 | 6:39

Методическа подкрепа за обществените библиотеки в областта

Снимка: РБ "Дора Габе"

В изпълнение на проект „Регионална библиотека „Дора Габе“ Добрич – усъвършенстване и достъп до ресурси и услуги, съхраняване на местната идентичност, подкрепа на професионалното и личностно развитие на гражданите на областта“ към Министерството на културата, библиотечни специалисти от регионалната библиотека посетиха библиотеките при НЧ „П.Р.Славейков – 1942 г.“ с. Бранище, община Добричка, НЧ „Свобода – 1897 г.“ с. Гурково, община Балчик и НЧ „Напредък – 1942 г.“ с. Дончево, община Добричка.

Проведената през настоящата година експертно-консултантска дейност за библиотеките от региона включва цялостна помощ за успешна дейност и професионално обслужване в трите читалищни библиотеки от областта.

Оказана бе методическа помощ за приемане на библиотечни документи, включително дарителство; за попълване на Книга за движение на библиотечния фонд и Инвентарна книга; за обработка на библиотечните документи и подреждане на библиотечния фонд и неговото прочистване.

Практическото обучение цели надграждане знанията и уменията на библиотекарите, усъвършенстване на библиотечно-информационното обслужване и достъпа до знание и култура на гражданите от областта. Посещенията на място отговорят на потребностите на библиотекарите от читалищата, които се нуждаят от компетентно решаване на проблеми в библиотечно-библиографската дейност и са най-успешния начин за оказване на професионална помощ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights