23.09.2023 | 8:32

Министерският съвет прие решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените библиотеки

Снимка: pixabay.com

Със законопроекта се предлага въвеждането на задължение за директора на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ да изготвя въз основа на концепцията, с която е спечелил конкурса за длъжността, стратегически план за развитието на културния институт.

Към настоящия момент в Закона за обществените библиотеки липсва изискване за средносрочно или дългосрочно планиране на дейността на Националната библиотека, което да осигурява организация за планиране и мониторинг, както и определяне на ясна визия за развитието на институцията за управленския мандат на нейния ръководител, обективирана в средносрочен или друг стратегически планов документ.

С проекта се предвижда за дейността на културния институт, директорът да изготвя и представя пред министъра на културата ежегоден доклад, като по този начин се въвежда механизъм за отчитане на планираните в стратегическия документ мерки за развитието на института.

С проекта се предвижда изменение и на Закона за закрила и развитие на културата, с което ще бъде въведено същото задължение и за директорите на другите културни институти. Целта на това допълнение на Закона е уеднаквяване на изискванията към всички директори на държавни културни институти за изготвяне на стратегически план за развитието на културния институт.

С проекта се предвижда изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги, като е необходимо да се отстрани несъответствието между текстове от Закона с чл. 6 и чл. 7 от Закона за културното наследство, които определят културното наследство, като съвкупност от културни ценности и ограничават определението за културна ценност от печатни произведения до „произведение на изкуството по-старо от 50 години“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights