21.07.2024 | 19:29

Министерският съвет прие решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

Министерският съвет прие решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство.

Със законопроекта е предложено изменение на чл. 30, ал. 6, като се предвижда разрешението за извършване на музейна дейност от частен музей да се отнема с мотивирана заповед на министъра на културата по мотивирано предложение на директора на Инспектората за опазване на културното наследство, когато:

– постоянната или временна експозиция на музея е отворена за посетители по-малко от 100 дни в годината;

– в случаите на чл. 192, ал. 1, т. 2, буква „а“ нарушенията не бъдат преустановени в определения срок;

– музеят престане да отговоря на някое от изискванията по чл. 25, ал. 1, т. 1 – 4;

– в музея се съхраняват неидентифицирани и нерегистрирани по реда на наредбата по чл. 34, ал. 6 и наредбата по чл. 107, ал. 1 движими културни ценности.

Предвижда се издаването на наредба на министъра на културата за определяне реда за осъществяване на съгласувателната процедура по раздел V „Териториалноустройствена защита“ на глава пета на Закона за културното наследство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights