26.05.2024 | 2:33

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОБЯВИ КОНКУРСНА СЕСИЯ ПО ПРОГРАМА „ПОМОЩ ЗА КНИГАТА” ЗА 2024 Г.

Министерството на културата обяви конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” за 2024 г. По сесията ще бъдат финансирани творчески проекти в областта на книгоиздаването в следните направления: „Българска и преводна художествена литература“; „Българска и преводна хуманитаристика“; „Литература за деца и юноши“ и „Културно наследство и съвременна култура“.

Право да кандидатстват в конкурсната сесия за финансово подпомагане имат издателства и други юридически лица, вписани в Регистъра на културните организации по Закона за закрила и развитие на културата, в Регистъра на народните читалища и читалищни сдружения по Закона за народните читалища и в Регистъра на обществените библиотеки по Закона за обществените библиотеки.

Общата сума на конкурсната сесия е в размер на 400 000 лв., а размерът на финансовата подкрепа за един проект е до 7 000 (седем хиляди) лева.

Нямат право да кандидатстват културни институти и организации, които не са изпълнили условията по други договори с Министерството на културата.

Необходимите документи за участие в конкурса са формуляри за кандидатстване по образец, както и Правилата, са публикувани на сайта на Министерството на културата

Проектите се подават на адреса на Министерството на културата:  София 1040, бул. „Александър Стамболийски“ № 17, а крайният срок е 10 май включително.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights