20.07.2024 | 5:45

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОБЯВИ КОНКУРСНА СЕСИЯ ПО ПРОГРАМА „ПОМОЩ ЗА КНИГАТА”

Снимка: pixabay.com

Министерството на културата обяви конкурсна сесия по Програма „Помощ за книгата” за 2023 г. – за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването в следните направления: „Българска и преводна художествена литература“, „Българска и преводна хуманитаристика“, „Литература за деца и юноши“ и „Културно наследство и съвременна култура“.

Право да кандидатстват в конкурсната сесия за финансово подпомагане имат издателства и други юридически лица, вписани в Регистъра на културните организации по Закона за закрила и развитие на културата, в Регистъра на народните читалища и читалищни сдружения по Закона за народните читалища и в Регистъра на обществените библиотеки по Закона за обществените библиотеки.

Прогнозната сума за финансиране на проектите по конкурсната сесия за 2023 г. е 200 000 (двеста хиляди) лева, като след приемане на Закона за държавния бюджет за 2023 г. ще бъде актуализирана.

Размер на финансовата подкрепа за един проект – до 5 000 (пет хиляди) лева.

Нямат право да кандидатстват културни институти и организации, които не са изпълнили условията по други договори с Министерството на културата.

Необходимите документи за участие в конкурса са формуляри за кандидатстване по образец и могат да се намерят на сайта на Министерството на културата.
За допълнителна информация: Отдел „Регионални дейности”, тел.: 02/ 94 00 930.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights