МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПРИЕМА КАНДИДАТУРИ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СПЕКТАКЛИ В ОБЛАСТТА НА ТАНЦОВОТО, ТЕАТРАЛНОТО И МУЗИКАЛНОТО ИЗКУСТВО

Министерството на културата обяви сесии за финансова подкрепа за разпространение на спектакли в областта на танцовото, театралното и музикалното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в съответната област, които не са държавни или общински културни институти.
Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.
ИНФОРМАЦИОНЕН РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУТИ ПО ЧЛ. 14, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА (към 26.04.2023)
Прогнозната обща сума за финансиране на проектите в областта на танца е 200 000 лв., а за музика и театър – по 300 000 лв.
Проектните предложения се оценяват по следните критерии: художествена стойност на спектакъла (за област театър); капацитет и експертен потенциал на организационния екип; добро съотношение между въздействие и стойност на проекта; наличие на стратегия за развитие на публики и потенциален зрителски ресурс; реалистичен и обоснован бюджет; наличие на план за публичност и информация, наличие на маршрут.
Конкурсната процедура се провежда съгласно Правилата за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на творчески проекти в областта на сценичните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-218/26.03.2019 г., изм. със Заповед № РД09-281/18.05.2020, Заповед № РД09-615/25.08.2020 г., Заповед № РД09-453/28.05.2021 г. и Заповед № РД09-473/ 02.06.2021 г., публикувани, заедно с формуляра за кандидатстване и формата на бюджет в раздел „Дирекции по изкуство и култура“, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”, „Програми и проекти“: https://bit.ly/3Au5Txf.
Срокът за подаване на документи е 20 календарни дни – до 17 май включителнo.
Допълнителна информация може да се получи на телефони: 02/94 00 873/ 963 /883, съобщават от пресцентъра на Министерството на културата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *