20.07.2024 | 7:32

Наближава крайният срок за изпращане на творбите в Конкурса за карикатура „Смешното в училище в карикатури”

Н А Ц И О Н А Л Е Н К О Н К У Р С З А К А Р И К А Т У Р А „Смешното в училище в карикатури”
д в а д е с е т о и з д а н и е

Р Е Г Л А М Е Н Т

Условия за участие:

 1. В конкурса могат да участват всички деца и млади хора, на възраст 10 – 29 години, навършени към 31.12.2023 г., разпределени в четири възрастови групи:
  o Първа възрастова група – от 10 до 12 години
  o Втора възрастова група – 13 до 15 години
  o Трета възрастова група – от 16 до 19 години
  o Четвърта възрастова група – от 20 до 29 години
 2. Всеки карикатурист може да участва в конкурса с не повече от 5 творби. Техниката на творбата е по избор.
 3. Към всяка карикатура трябва да бъде приложена: декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация
  o Трите имена
  o Дата и година на раждане
  o Училище, клас
  o Точен адрес, телефон
  Творбите е желателно да бъдат в размер ( 35/50 см.)

Карикатурите трябва да бъдат предадени в Младежки център – Добрич или изпратени с пощенско клеймо на адрес: гр.Добрич, п.к. 9300, пл. „Стария орех” №1, за конкурса „Смешното в училище в карикатури“, най-късно до 24 март 2023 г.
Ще бъдат присъдени предметни награди във всяка възрастова група.

Оценяване:

Творбите ще бъдат журирани от професионалисти.
Резултатите ще бъдат обявени до 31 март 2023 г. на FB страницата: Младежки център Добрич и интернет сайт: www.ycb.bg

Най-добрите карикатури ще бъдат експонирани в изложба на 1 април 2023 г.

Участвалите в конкурса карикатури остават във фонда и могат да бъдат документирани и използвани за целите на Центъра, без да заплащат права и обезщетения.

С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни в конкурса да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

За контакт:
Младежки център – Добрич
тел.: 0884 311 428; 058 602 691;
e-mail:info@ycd.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights