19.06.2024 | 0:11

На 15 май тръгва МФСД „Вълшебната завеса“ 2023

ПРОГРАМА
на МФСД „Вълшебната завеса“ 2023 в Държавен Драматичен Театър Търговище
Program of the “Magic Curtain” international theatre festival 2023
15.05.2023 г. – Понеделник / Monday
10.00 часа – Откриване – Мим формация „Жар театър“ – „Завръщането на цветята“ – Площаден театър
по древна австралийска приказка – място: пред Драматичен театър – Търговище
/
10.00 – Opening – Fire Theatre Mime Formation – “The Return of the Flowers” – Outdoor performance
based on an ancient Australian folktale – place: in front of Drama Theatre – Targovishte
11.00 часа – 12.00 – „Дъщерята на самурая“ – Театрална формация „Сенжу“ – София – място: Голяма
сцена, Драматичен театър-Търговище
/
11.00 – 12.00 – “The Samurai’s Daughter” – Senju Puppet Company, Sofia –– place: main stage of
Drama Theatre – Targovishte
14.00 часа – 15.00 – „Вкуси карнавала“ – Уъркшоп за начинаещи – Мим формация „Жар театър“ –
място: пред ДТ – Търговище
/
14.00 – 15.00 – “Taste The Carnival” – Workshop for beginners – Fire Theatre Mime Formation – place:
in front of Drama Theatre – Targovishte
17.00 часа – 18.30 – „Минало не/свършено“ – ДКТ „Иван Радоев“ – Плевен – място: Голяма сцена, ДТ
– Търговище
/
2
17.00 – 18.30 – “Past Un/ finished” – Drama and Puppet Theatre “Ivan Radoev” – Pleven –– place: main
stage of Drama Theatre – Targovishte
16.05.2023 г. – Вторник / Tuesday
10.30 часа – 11.30 – „Циркът на насекомите“ – Лондон, Великобритания – място: Куклен театър – Тще
/
10.30 – 11.30 – “The Insect Circus” – London, Great Britain –– place: Puppet Theatre – Targovishte
14.00 часа – 15.00 – „Джак и бобеното стъбло“ – Столичен куклен театър– място: КТ-Т-ще
/
14.00 – 15.00 – “Jack and The Beanstalk” – Sofia Puppet Theatre– place: Puppet Theatre – Targovishte
15.30 часа – 16.30 – „Вкуси карнавала“ – Уъркшоп за начинаещи – Мим формация „Жар театър“ –
място: пред ДТ – Търговище
/
15.30 – 16.30 – “Taste The Carnival” – Workshop for beginners – Fire Theatre Mime Formation – place:
in front of Drama Theatre – Targovishte
19.00 часа – 20.45 – „Дон Кихот“ – Младежки театър „Николай Бинев“ – София – място: Голяма сцена,
ДТ – Т-ще
/
19.00 – 20.45 – “Don Quixote” – Youth Theatre “Nikolay Binev” – Sofia –– place: main stage of Drama
Theatre – Targovishte
17.05.2023 г. – Сряда / Wednesday
11.00 часа – 12.00 – „Тошко Африкански“ – Нов български университет – София – място: Камерна зала
на ДТ – Търговище
/
11.00 – 12.00 – “Toshko The African” – New Bulgarian University – Sofia –– place: smallstage of Drama
Theatre – Targovishte
3
15.00 часа – 16.00 – „Вълкът, който изпадна от книгата“ – Ниш, Сърбия – място: Голяма сцена, ДТ – Тще
/
15.00 – 16.00 – “The Wolf, Who Fell out Of a Book” – Puppet Theatre of Nis, Serbia –– place: main
stage of Drama Theatre – Targovishte
18.00 часа – 19.00 – „Даскалото е COOL“ – Драматичен театър – Търговище – място: Голяма сцена,
ДТ – Т-ще
/
18.00 – 19.00 – “School feat. Cool” – State Drama Theatre – Targovishte –– place: main stage of Drama
Theatre – Targovishte
19.30 часа – 20.30 – „Сонетът“ – OXIMORON art company – София – място: КТ – Търговище
/
19.30 – 20.30 – “The Sonnet” – OXIMORON Art Company – Sofia –– place: Puppet Theatre –
Targovishte
18.05.2023 г. – Четвъртък / Thursday
11.00 часа – 12.00 – „Бременските музиканти“ – Куклен театър -Търговище – място: КТ-Т-ще
/
11.00 – 12.00 – “The Bremen Town Musicians” – State Puppet Theatre – Targovishte –– place: Puppet
Theatre – Targovishte
14.00 – 15.00 часа – Презентация „Огнената драма“ – Жар театър – Мим формация „Жар театър“ –
място: Камерна Зала – ДТ – Търговище
/
14.00 – 15.00 – Presentation “The Fire Drama” – Fire Theatre Mime Formation –– place: small stage
of Drama Theatre – Targovishte
14.00 часа – 15.00 – „Тошко Африкански“ – Нов български университет – София – място: Читалище
„Пробуда – 1922“, гр. Опака
/
14.00 – 15.00 – “Toshko The African” – New Bulgarian University – Sofia –– place: Opaka, Targovishte
District
4
16.00 часа – 17.00 – „Невидимият Тонино“ – ДКТ-Пловдив – място: Голяма сцена, ДТ-Т-ще
/
16.00 – 17.00 – “The Invisible Tonino” – State Puppet Theatre – Plovdiv –– place: main stage of Drama
Theatre – Targovishte
19.05.2023 г. – Петък / Friday
11:00 – 12:30 – Пърформънс – четения на текстове от Конкурс за съвременна драматургия за млади
зрители „Зелената котка“ – място: различни пространства във и около ДТ – Търговище
/
11.00 – 12.30 – Performance – readings of texts from the Contest for contemporary drama for young
spectators “The Green Cat” –– place: different spaces inside and outside of Drama Theatre –
Targovishte
13.30 часа – 14.30 – „Пипи Дългото Чорапче“ – ДКТ „Георги Митев“- Ямбол – място: КТ-Т-ще
/
13.30 – 14.30 – “Pipi Longstoking” – State Puppet Theatre “Georgi Mitev” – Yambol –– place: Puppet
Theatre – Targovishte
17.00 – 18.00 часа – Представяне на резултата от уъркшопа „The place that I belong” / „Мястото, където
принадлежа“ (Водещ – Елли Катодриту, Гърция) – място: Камерна зала ДТ-Т-ще
/
17.00 – 18.00 – Final presentation of “The Place That I Belong” workshop (Mentor – Elli Katodritou,
Greece)–– place: small stage of Drama Theatre – Targovishte
19.00 часа – Финална пресконференция, обявяване на победителите в тазгодишното издание и кратка
дискусия – обзор за тенденциите и проблемите в представените в програмата спектакли с журито и
поканените специални гости; място: камерна сцена на ДТ-Търговище.
/
19.00 – Final press conference, announcement of the winners of this year’s edition of the festival and a
short discussion about the tendencies and problems of the showcase with the members of the jury and
the special guests–– place: small stage of Drama Theatre – Targovishte

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights