26.09.2023 | 1:23

Община Крушари ремонтира читалището в с. Телериг

Община Крушари ще ремонтира с европейски средства покривната конструкция на НЧ „Стефан Караджа-1936” с. Телериг. Безвъзмездното финансиране е 264 563 лв., осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Стратегията за ВОМР на Местната инициативна група „Тервел-Крушари“. За качественото приключване на строителните дейности общината ще съфинансира проекта със 105 096 лв.
Основният ремонт на покривната конструкция с площ близо 654 кв. м., включва разкриване на покривна конструкция, цялостно премахване на старата конструкция, изграждане на нови подова подпокривна и покривна конструкции, подмяна на носещите греди и колони, поставяне на подпокривна изолация, препокриване на покрива, изграждане на нова инсталация за осветление с нови осветителни тела, изграждане на нова мълниезащитна инсталация и други.
С изпълнението на проект „Основен ремонт на покрив на читалище – с. Телериг, находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, община Крушари“ ще се подобри материално-техническата база на НЧ „Стефан Караджа-1936” с. Телериг и ще се създадат условия за развитие на културен живот в селото. Срокът за изпълнение на проекта е до 30.06.2025 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights