13.06.2024 | 23:36

Предстахиха книгата на проф. дфн Александър Панов – „Йордан Йовков. Изкуство на разказването“

проф. дфн Александър Панов и д-р Кремена Митева – главен уредник в Дом паметник "Й. Йовков", снимки: Ангел Радилов

В навечерието на Деня на славянската писменост и книжнина в Дом-паметник „Йордан Йовков“ бе представена книгата на проф. дфн Александър Панов от Института за литература при Българската академия на науките – „Йордан Йовков. Изкуство на разказването“.
Научните интереси на проф. Панов са свързани с теорията на литературата, историческата поетика, литературната антропология, жанровата теория, поетиката на българската литература и проблемите на литературното образование в училище. Той е автор на множество литературоведски изследвания, както и на учебници и учебни помагала по литература и български език за средните училища.
Ето какво казва самият автор за новата си книга: „Писателското дело на Йордан Йовков е едно от най-често анализираните в българската литература. Предлаганата книга интерпретира неговите разкази от позицията на един от най-бурно развиващите се напоследък дялове от литературната теория – наратологията. И досега много от въпросите, свързани с повествователните похвати на Йовков, са били поставяни от анализаторите. Настоящото изследване обаче предлага един по-системен подход към повествователната техника на писателя, което в голяма степен води до преосмисляне на някои от утвърдените клишета в тълкуването на творбите на този голям български разказвач“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights