23.09.2023 | 1:40

С еврофинансиране за сцена, осветление, озвучаване и рекламни филми популяризират общините Каварна и Шабла

Сдружение „Местна инициативна група Каварна-Шабла“ ще популяризира местните традиции, културното и историческо наследство на общините Каварна и Шабла. Проектът „Да съхраним традициите във времето на територията на МИГ „Каварна-Шабла““ се финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“. Общата стойност на планираните проектни дейности възлиза на 76 600 лв., от които 73 666,22 лв. са безвъзмездно финансиране. Планираните дейности ще приключат до април 2023 г.
Ще бъде закупена мобилна сцена със система за осветление и озвучаване, която ще се използва за различни събития на територията на МИГ-а. Сцената ще се предоставя безвъзмездно при провеждане на културни прояви през цялата година на територията на двете общини, което да спомогне за изграждане на териториална идентичност, за повишаване на атрактивността и просперитета на територията.
В рамките на проекта ще бъдат заснети рекламни филм и клипове за популяризиране на местната идентичност и наследство на двете общини. В тях ще се съдържат кадри и информация за местни забележителности, ще се визуализира района по нов, съвременен и атрактивен начин. Те ще бъдат разпространявани и в социалните мрежи за да се достигне до по-голям кръг от хора, както от страната, така и от чужбина. Предвидено и е официалното им представяне в двете общини.
За популяризиране на проекта и планираните дейности, ще се изготвят и разпространят информационни материали, както и ще бъде публикувана информация на уебсайта на сдружението.
Реализацията на проектното предложение ще даде възможност да се насърчи използването на териториалната идентичност за популяризиране на потенциала за развитие на територията Каварна-Шабла, чрез устойчиво използване на местните ресурси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights