19.06.2024 | 1:48

Творчески личности могат да кандидатстват за артистични резиденции в Италия, Гърция, България и Испания

До 19 февруари 2023 г. е крайният срок за кандедатстване за артистични резиденции по проекта „Съпричастност и устойчивост: Изкуството да мислиш като планина“ на програма Empact, съобщават от НАТФИЗ.

Цели на резиденциите

Проектът EMPACT, в който НАТФИЗ е партньор, цели ангажирането на творци и артисти в създаването на устойчиви, отговорни към природата, практики в областта на изкуството, както и стимулирането на личностната емоционална и съпричастна позиция на творците в този процес.

Четири от партньорските организации по проект EMPACT отправят покана за участие към артисти и творци в краткосрочните творчески резиденции в: NAHR, Taleggio Valley (Италия), Vorres Museum, Атина (Гърция), Espacio Rojo, Мадрид (Испания) и НАТФИЗ, Созопол (България). Избраните творци ще бъдат поканени да разработят проекти, свързани с темата на EMPACT – „Съпричастност и Устойчивост: Изкуството да мислиш като планина“ и да покажат творчески как идеите около тази обща тема могат да са взаимосвързани. По време на пребиваването си в страната на приемащата организация, те ще имат възможност да се потопят в особеностите на местните нрави и природни забележителности, От артистите се очаква да създадат произведения в различни медийни и творчески области, в зависимост от профила на организацията-домакин (напр. визуални изкуства, сценични изкуства, творческо писане, философия). Новите творби ще бъдат представени на публиката в края на всяка резиденция. Някои от тях ще бъдат селектирани и изложени в обща експозиция в музея Vorres в Атина. Резиденциите ще се проведат през лятото и есента на 2023 г.

Как да изберем резиденция?

Всеки кандидат може да избере до две артистични резиденции. Преди да кандидатстват, препоръчително е творците да се запознаят със уебсайтовете на партньорските организации и да изберат тази резиденция, която най-добре отговаря на техните интереси и творческо портфолио. Резиденциите ще се проведат както следва:

Италия, NAHR 4 юли – 16 юли 2023 г

Артистите, предпочели да изберат NAHR ще имат възможност да се вдъхновят от ландшафта и пейзажите на мястото. За тях са предвидени разходки из планините, високите и ниските пасища, участие в специализираните лекции и възможност за специфични проучвания в района по теми, свързани с EMPACT и NAHR 2023.

Тема на резиденцията: „ВЪЗДУХ: Общност, хаотична течност, вдъхновение“.

Гърция, Vorres Museum 31 юли – 11 август 2023 г

Музеят Vorres ще предостави на визуалните артисти (работещи във всички медии) възможността да придобият задълбочени познания за гръцкото модерно изкуство, чрез ангажирането си с постоянната колекция на музея. Те ще бъдат насърчени да разработят произведения, свързани с живописната природна среда и съпричастни със значими за местната общност теми като влиянието на климатичните промени върху средиземноморското градинарство.

България, НАТФИЗ, Созопол 26 август – 6 септември 2023 г

Резиденцията ще се проведе в Созопол и участниците ще имат възможност да се вдъхновят от красотата на морето, реките и планинските райони в региона, както и от богатото културно наследство на древния град. Резиденцията се организира в сътрудничество с Празници на изкуствата „Аполония“.

Тема на резиденцията: „Вода: памет и движение“.

Испания, Espacio Rojo 16 септември – 29 септември 2023 г

Участниците в резиденцията на Еspacio Rojo, ще бъдат провокирани да създадат произведения на изкуство, като работят в градската среда с уязвими групи за социално включване и промяна в сътрудничеството с различни културни институции.

Тема на резиденцията: „Природа, здраве и грижа“.

Кой може да кандидатства?

Поканата е отворена за творчески личности от всички области на изкуството, с различен опит и работещи в разнообразна среда, на възраст над 21 години. Важно е артистите да заявят предпочитанието си към мястото на пребиваване. Допустими кандидати са физически лица, които са данъкоплатци в една от страните на консорциума по проекта (България, Кипър, Германия, Гърция, Италия, Словения, Испания). Условието е, че артистите могат да кандидатстват само за обявените резидентни програми извън страната-домакин, в която преимуществено пребивават). Подборът на участниците ще се извършва от международно жури, съставено от членове – представители на всяка партньорска организация. Критериите за подбор включват: оригиналност, осъществимост и художествен принос на предложенията. На успешните кандидати ще бъде предоставено пространство и критичен контекст, за да създадат ангажирани произведения на изкуството и пилотни модели за творческо мислене, които могат да бъдат използвани при обучението на ангажирани с екологичната устойчивост и споделено бъдеще творци.

От кандидатите ще се очаква да изпратят: автобиография (до 4 страници), портфолио от скорошни творчески проекти (до 6 страници, включително илюстрации) и кратко описание на проекта, който биха желали да реализират/съответно текущо изследване, което се отнася до темите за съпричастност и устойчивост и до предпочитана приемна организация на пребиваване (до 500 думи).

Пътуване, настаняване, издръжка и резултати

Творческите резиденции ще предложат на артистите възможността да работят с куратори, професионалисти от културния сектор и да създадат ново произведение на изкуството в съответните места (вижте уебсайтовете на отделните институции за подробности). По време на резиденцията се очаква резидентът да изнесе двучасова презентация за своята артистична практика пред публика. Резиденциите ще завършат с представянето на резултатите от творческата работа по проекта пред местната общност и представители на организацията домакин. Произведенията, копродуцирани в резиденциите ще бъдат представени и на уебсайта на проекта EMPACT.

Конкретният размер на разходите за участие в резидентните програми, ще бъде определен от всяка организация домакин. За целта се консултирайте със сайтовете на съответните организации.

  • Пътуване – до 800 EUR. Насърчава се използването на влакове, с цел ограничаване на вредните емисии. Приемливи ще бъдат разходи само за полети в икономична класа и при предоставяне на касови бележки.
  • Настаняване – урежда се от приемащата институция.
  • Издръжка – до 800 EUR. За допълнителни подробности, свързани с пребиваването, се свържете с организаторите на резидентната програма.

Интелектуалната собственост върху творбата, създадена по време на резиденцията (включително изображения, видеоклипове, файлове и т.н.), принадлежи на съответните артисти, но се очаква да бъде предоставена безвъзмездно на институцията домакин на резиденцията и на проекта EMPACT за целите на разпространението и комуникацията.

Кандидатствайте тукhttps://www.empact-project.org/the-art-of-thinking-like-a-mountain-open-call/

Контакт: info@empact-project.org

Относно проекта EMPACThttp://www.empact-project.org

Проектът EMPACT  се ко-финансира от Европейския съюз съгласно споразумение No: 101055903–EMPACT–CREA-CULT-2021-COOP-2. Изразените възгледи и мнения са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights