Финансова подкрепа на фестивали и конкурси в областта на професионалното музикално, театрално и танцово изкуство

Министерството на културата обяви сесии за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в областта на професионалното музикално, театрално и танцово изкуство.

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Общата сума за финансиране на проектите е по 300 000 /триста хиляди/ лева – за музика и театър и 200 000 /двеста хиляди/ лева – за танц. (Сумата е определена съгласно т. II. Администрирани разходни параграфи по бюджета, Субсидии за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения на основание ЗЗРК в бюджетна програма „Сценични изкуства“ за 2022 г., тъй като към момента няма приет Закон за държавния бюджет за 2023 г.).

Конкурсната процедура се провежда съгласно Правилата за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на творчески проекти в областта на сценичните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-218/26.03.2019 г., изм. със Заповед № РД09-281/18.05.2020, Заповед № РД09-615/25.08.2020 г., Заповед № РД09-453/28.05.2021 г. и Заповед № РД09-473/ 02.06.2021 г., публикувани, заедно с формуляра за кандидатстване и формата на бюджет в сайта на МК, раздел „Дирекции по изкуство и култура“, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”, Програми и проекти: https://mc.government.bg/page.php?p=58&s=81&sp=84&t=710&z=0 .

Повече подробности за изискванията на всяка от отделните сесии можете да научите тук: https://mc.government.bg/page.php?p=163&s=164&sp=0&t=0&z=0 .

Срокът за подаване на документи по трите сесии е до 24 април включително, съобщават от пресцентъра на Министерството на културата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *