24.04.2024 | 16:49

архиви

Оригинални фотографии, представящи дейността на самолетната фабрика „Капрони Български“, бяха дарени на фотографския музей в Казанлък

Оригинални фотоалбуми, запечатали дейността на самолетната фабрика „Капрони Български“ в Казанлък, както и на „Капрони...

Verified by MonsterInsights