13.06.2024 | 13:11

III Международeн вокално-инструментален онлайн-конкурс

III Международен вокално-инструментален онлайн-конкурс «ИЗКУСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ»
РЕГЛАМЕНТ
ЗАЯВКА
Цели и задачи: В условията на извънредна епидемична обстановка, Международният фестивален център „Приятели на България“ и Международният фестивален център „Успех“ са принудени да продължат конкурсите в онлайн формат. Това ще бъде възможност да подкрепим участниците на колективите и ансамблите, да продължават да се развиват, да се мотивират и да получават компетентно мнение от национални и международни специалисти.
Период на провеждане: Заявки и видеоматериали се приемат до 23:59 ч. 31 януари 2023 г.
Резултатите ще бъдат обявени до 20 февруари 2023 г.
Участие в конкурса могат да приемат колективи, ансамбли, малкиформати, трио, дуетии индивидуални изпълнителиотмузикални школи,школи по изкуствата, центрове, домове и дворци на културата, средни училища, клубни развлекателни центрове, средни и висши учебни заведения, частни школи, ателиета и др.
Номинации:
Хорово пеене.
Вокал– академичен, народен,попи джаз.
Инструментално изпълнителско изкуство.
Програма:Участниците изпълняват свободна програма, която може да включва класически произведения, творби на съвременни композитори, народна музика, поп и джаз.
Възрастови групи:*предучилищна (4-7), *младша (8-10), средна (11-13),старша (14-17)
*младежка (18-21), *смесена над (22-34…)
Условия за участие:
Един колектив (хор,оркестър,камерна група) представя програма до 15 мин.
Един участник/участници (соло, дует, трио, малък формат)представя програма до 5 мин.
Видеоматериали на участниците трябва да бъдат достъпни чрез връзка към линк и/или отворени профили, като: Google Drive, Youtube, Yandex Disk, DOX.bg или изпратени на имейл адреса на организационния комитет (festival.bg@abv.bg). Всички видеоматериали трябва да бъдат подписани (име на творбата – номинация – възрастова група). Всички връзки и видеоклипове се изпращат едновременно със заявката за участие.
Не се допуска наличието на видео редактиране и други специални ефекти.
Организационният комитет е наясно струдностите при създаването на нови видеоклипове, поради което се приемат материали, заснети от 1 януари 2022 г.
Такса за участие: Плащането за участие в конкурса става след подаване на заявкаи потвърждение от Организационния комитет за получаванетои.Цени за участие:
соло — 20 лева;
дуeт — 20 лева;
трио — 20 лева;
малък формат(до 6 човека) — 30 лева;
камерни ансамбли (до 12 човека) — 30 лева;
ансамбъл, хор, оркестър (над13 человек) — 50 лева.
Награждаване:
Организационният комитет кани за жури изпълнители, музикантии специалисти в областта на културата и изкуството от България и страни, участници в конкурса. За да се изключи субективността, на членовете на журито се предоставя непълна информация за участниците, посочени в завката, а именно: името на творбата, номинацията и възрастовата група.
По време на конкурснияпреглед журито оценява изпълненията по 10-точкова система. Критерии за оценка: изпълнителски умения; художествено ниво на представената програма; съответствие на репертоара с възрастовите особености на участниците; сценична култура и артистичност.. Оценките се вписват в протокола, въз основа на който се сумират резултатите от конкурса. Според резултатите от конкурса на всяка еднаразглеждана заявка се присъжда една от наградите:“Диплом“, „Диплом на лауреат I, II, III степен“, Диплом „Grand prix“.
Членовете на журито и организационния комитет нямат право да разгласяватрезултатите от конкурсапредиофициалното импубликуване.
Организационният комитет запазва правотоси да публикува пълен списък на колективите– участници и видеоклипове на конкурснитетворби. Подписвайки договорс организационния комитет, ръководителите на колективитесе съгласяват с това условие.Също такапотвърждават съгласието на родителите,на членовете на колективаза публикуване на фото и видео материали в печатни и електронни медии.
Всички дипломи, заверени с подпис и печат на Организационния комитет, се изпращат в електронен вид на имейл адреса, посочен в заявлението. Желаещите да получат оригинали на дипломите, заплащат пощенските/куриерскитеразходи.
За да участват, ръководителите/родителитетрябва не по-късно от 31 януари 2023 г.
Да попълнятформуляр/заявказа участиевконкурса.
Да изпратятна организационния комитет (по имейл festival_db@abv.bg) видеоклиповена творбитеили да публикуватвидеоклиповетев отворения профил на, Google Drive, Youtube, Yandex Disk, DOX.bgи предоставятработеща връзка към тях.
Да сключатдоговорза участие в конкурса.(предоставя се от организатора).
Да заплатят такса за участие.
Сумата се превежда чрез банков превод по следната сметка:
Международен фестивален център „ Приятели на България“:
Банка ДСК, BIC: STSABGSF, IBAN: BG90STSA93001525957850
За изпращане на заявки и обсъждане на възникнали въпроси:
Дима Труфкин– festival_db@abv.bg
Василена Живкова – festival_db@abv.bg
Тел: 02 987 55 68; +359 88 88 83 599;

во без граници»

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights