01.12.2023 | 21:16

От 4 до 8 септември ще се проведе XXVI-ят МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН КОНКУРС ,,НАДЕЖДИ, ТАЛАНТИ, МАЙСТОРИ” в Добрич

XXVI МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН КОНКУРС ,,НАДЕЖДИ, ТАЛАНТИ, МАЙСТОРИ” – Добрич, тази година ще се проведе от 4 до 8 септември.
Форумът е празник на класическата музика, мащабна проява на творческо общуване между стотици музиканти от всички краища на света. За мнозина от младите дарования той дава мощен тласък за професионалното им израстване, а за най-добрите – трамплин за успешна международна кариера.

Р Е Г Л А М Е Н Т
I. КАТЕГОРИИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

 1. СОЛИСТИ ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ – пиано, цигулка, виола, виолончело, класическа китара
  Първа А група от 6 до 10 години дo 7 мин.
  Първа Б група от 11 до 13 години до 12 мин.
  Втора група от 14 до 17 години до 15 мин.
  Трета група от 18 до 25 години до 18 мин.
  Четвърта група от 26 до 35 години до 20 мин.
 2. КЛАВИРНИ ДУА – за едно пиано
  Първа група до 14 години до 10 мин.
  Втора група от 15 до 19 години до 15 мин.
  Трета група от 20 до 25 години до 18 мин.
  Четвърта група от 26 до 35 години до 20 мин.
 3. КАМЕРНА МУЗИКА – камерни ансамбли /от сонатно дуо до секстет включително/
  Първа група до 19 години до 12 мин.
  Втора група от 20 до 25 години до 15 мин.
  Трета група от 26 до 35 години до 18 мин.
 4. АКОМПАНИМЕНТ – без възрастови ограничения, до 15 мин.
 5. УЧИТЕЛ И УЧЕНИК/УЧЕНИЦИ
  Първа група от 11 до 14 години до 12 мин.
  Втора група от 15 до 19 години до 15 мин.
  Трета група от 20 до 25 години до 18 мин.
  II. КОНКУРСНА ПРОГРАМА
  Конкурсната програма е по свободен избор и се изпълнява наизуст от участниците в солистичните категории.
  Конкурсът се провежда в един тур. Изключение правят „Солистите инструменталисти“ от Трета и Четвърта възрастова група, за които конкурсът се провежда в два тура, както следва:
  I-ви тур
  Трета група от 18 до 25 години до 18 мин.
  Четвърта група от 26 до 35 години до 20 мин.
  Изпълняват се:
  а/ полифонично произведение – от барока до съвременността;
  б/ виртуозен етюд / капричио / токата;
  в/ крупна пиеса – от романтизма до съвременността.
  II-ри тур
  Трета група от 18 до 25 години до 12 мин.
  Четвърта група от 26 до 35 години до 15 мин.
  Изпълняват се:
  а/ част/части от соната или концерт – от барока до съвременността;
  б/ едно или няколко произведения по избор на участника според общия регламент.
  Не се допускат повторения от програмата за първи тур.
  Не се допуска просрочване на регламента. При нарушение журито прекъсва изпълнението.
  В конкурса могат да участват солисти и състави, подали заявка за участие до 15 август на текущата година, и отговарящи на регламента към деня на откриването на конкурса.
  Допуска се явяване на участника в по-висока категория по негово желание, отразено в подадената заявка за участие.
  В рамките на конкурса се предвиждат майсторски класове, които се провеждат след приключване на конкурсната програма за съответния участник.
  Конкурсът е присъствен.
  /Само при обявена от Организационния комитет невъзможност за присъствено провеждане на конкурса, същият се провежда чрез видеозаписи при следните технически изисквания: Видеозапис, направен специално за участието в конкурса и записан с телефон в хоризонтално положение, видеокамера или фотоапарат;
 6. Да бъде заснет в домашна обстановка или в зала;
 7. Участникът изпълнява произведенията на живо ! Не се допускат студийни записи, като звукова подложка, технически корекции или монтаж;
 8. Подходящо естетическото оформление;
 9. Готовият видеозапис да бъдат изпратени с линк през Wetransfer, Google Drive (Гугъл диск) или други интернет платформи за споделяне на файлове на ел. адреси: kultura_dobrich@dobrich.bg; hd.dobrichbg@gmail.com
  При „Солисти инструменталисти“ от Трета и Четвърта възрастова група, за които конкурсът се провежда в два тура, условията са същите, но видеозаписите трябва да бъдат 2 броя./
  III. НАГРАДИ
  Победителите в конкурса във всяка възрастова група на съответната категория /с изключение на Първа А група при солисти инструменталисти/ получават званието „Лауреат” на І, ІІ или ІІІ награда и едно поощрение. Всяка първа, втора и трета награда включват диплом и парична премия. За всяко поощрение се връчва диплом за добро представяне.
  Отличените участниците в Първа А група при солисти инструменталисти получават Диплом за добро, много добро и отлично представяне.
  Отличените педагози получават диплом за педагогически постижения.
  Най-високата награда е „Гран при”– за изключителни постижения. Наградата включва диплом, плакет и парична премия.
  Журито има право да не присъжда една или друга награда.
  Наградите не се делят.
  Всяко решение на журито е окончателно.
  Лауреати в категория „Солисти инструменталисти” от Първа Б група, ученици от V до VII клас имат право да кандидатстват за целева финансова подкрепа, при условията и по реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.
  Лауреати в категория „Солисти инструменталисти” от Втора възрастова група, ученици от VIII до XII клас, ненавършили 18 години до заключителното заседание на журито, имат право да кандидатстват за целева финансова подкрепа и едногодишни стипендии от Министерството на културата, при условията и по реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.
  https://mc.government.bg/page.php?p=58&s=81&sp=21&t=23&z=0
  IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  Заявките за участие може да изтеглите тук: http://www.dobrich.bg/
  и се приемат по пощата или по e-mail
  България, 9300 Добрич, ул. „Независимост” № 7, ет. 7
  Дирекция „Хуманитарни дейности” – Култура
  e-mail: kultura_dobrich@abv.bg;
  hd.dobrichbg@gmail.com
  https://www.facebook.com/HopesTalents-Masters-Dobrich
  Необходими документи:
  а/ Заявка за участие по даден образец / пощенският адрес да е пълен, ел. поща да е валидна /;
  б/ Снимка на сценично изпълнение на участника;
  в/ Кратка творческа биография /до 400 думи или 2200 знаци без интервали/;
  г/ Копие/я на документа/и за заплатена такса за участие и /ако има/ за заплатена такса за майсторски клас. Може да се плати и на място, в касата на Дирекция «Хуманитарни дейности»
  Забележка: При оспорване на класирането въз основа на възрастовата група, участниците предоставят документ, удостоверяващ датата на раждане.
  За всяко участие в други категории се подава отделен пълен набор от документи от всеки участник.
  Солистите инструменталисти, които свирят с акомпанимент трябва да посочват името на акомпанятора във формуляра за участие !
  Заявки, непопълнени според указанията, или с непълен набор от документи и снимки, не се регистрират !
  КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ – 15.08.2023 г.
  Участниците сами си осигуряват акомпанимент. Организационният комитет може да съдейства за осигуряването на корепетитор/акомпанимент при следните условия:
 • по изрично и своевременно заявено желание от страна на участника отразено във формуляра за участие;
 • при предварително предоставен нотен текст заедно с формуляра и потвърдено от страна на корепетитора участие.
 • при уговорено заплащане между тях;
  На участниците се предоставят ежедневни репетиции и акустична репетиция в деня и в залата, където ще се проведе конкурсът.
  Организационният комитет съдейства за резервации на нощувки за участниците в град Добрич на преференциални цени, името на хотела ще бъде оповестено до 31.08.2023 г. за директна връзка.
  Разходите по пътуването и пребиваването са за сметка на участниците.
  Единствено Организационният комитет на МММК ,,НАДЕЖДИ, ТАЛАНТИ, МАЙСТОРИ“ има изключителното право за договаряне на цялостно или частично записване, заснемане или излъчване на конкурса. За реализиране на записи /аудио, видео, СD, DVD/ по време конкурса, както и за излъчванията им, участниците не получават възнаграждения.
  V. ВСТЪПИТЕЛНИ ТАКСИ
  Солисти инструменталисти Първа А група 20 лв.
  Солисти инструменталисти от всички останали групи – ученици и студенти 40 лв.
  Солисти инструменталисти от всички останали групи 80 лв.
  Членове на ансамбли /вкл. в категория „Учител-ученик“/
  и всяко следващо участие в друга номинация 30 лв. на човек
  Категория Акомпанимент / заплаща само акомпаняторът / 30 лв.
  Участници – братя, сестри, близнаци, заплащат 50% от съответната такса за възрастова група и за всяко второ и следващо участие в друга категория.
  Майсторски класове:
  Активно участие /един академичен час – 45 мин./ 30 лв.
  Пасивно участие /слушател/ 20 лв.
  Встъпителните такси се заплащат по сметка: Дирекция „Хуманитарни дейности”- Култура при Община град Добрич, IBAN – BG56SOMB91303110002000; BIС – SOMBBGSF, Общинска банка АД – клон гр. Добрич; основание „такса участие в ХXVI МММК „НАДЕЖДИ, ТАЛАНТИ, МАЙСТОРИ” или „такса участие в майсторски клас“.
  Може да се плати и в брой в касата на Дирекция „Хуманитарни дейности“. На отказалите се от участие таксата не се връща.
  ОРГАНИЗАТОРИ: Община гр. Добрич в партньорство с организации и творчески съюзи.
  Информация:
  Община град Добрич
  Дирекция „Хуманитарни дейности” – Култура
  тел.: + 359 58/ 605 458, 602 146;
  факс: + 359 58/ 600 166;
  www.dobrich.bg
  e-mail: hd.dobrichbg@gmail.com
  kultura_dobrich@abv.bg
  https://www.facebook.com/HopesTalents-Masters-Dobrich
  Забележка: Възрастта на участниците в категория Камерни ансамбли се изчислява като средна възраст. Величината трябва да съответства на посочените в Регламента ( напр. трио с участници на 18 , 25 и 27 г. – общата сума на годините е 70, което се разделя на броя участници 3 или 18 +25 +27 = 70 : 3 = 23, триото попада във Втора група – от 20 до 25 години;
  следващ пример:
  Квартет с участници на 20, 25, 32, 40 г. – общата сума на годините е 117, разделя се на броя на участниците – 4, както следва: 20 + 25 + 32+ 40 = 117 : 4 = 29, квартетът попада в Трета група – от 26 до 35 години
  Същото важи и за клавирните дуа – напр. участници с възраст 18 и 36 г. – 18 + 36 = 54 : 2 = 27, дуото попада в Четвърта група – от 26 до 35 години.
  В категория Учител/ученик възрастовата група се определя от възрастта на ученика.

Тази година журито е в следния състав:

Почетен Председател – проф. Виктор Чучков. Световноизвестен български пианист и композитор, професор по „Камерна музика” в НМА „Проф. П. Владигеров” и в НАТФИЗ „Проф. Кр. Сарафов”. Води майсторски класове по пиано, камерна музика и композиция в Холандия, Бразилия, Малайзия, Македония, Италия и Гърция, концертира в България и чужбина и участва в жури на международни конкурси и фестивали.

Председател – проф. Огнян Константинов. Завършва НМУ „Любомир Пипков”, София като ученик на Борис Абаджиев по виола и Георгита Бояджиева по камерна музика. Учи в НМА „Проф. Панчо Владигеров” в класа по виола на проф. Александър Нейнски и по камерна музика на проф. Димо Димов и проф. Димитър Козев. Бил е солист-водач в Симфоничния оркестър на БНР. От 2005 г. до 2016 г. свири в известния квартет „Димов”. През 2013 г. защитава образователно-научна степен „Доктор” по музикознание в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, в която понастоящем е професор. Член е на камерния ансамбъл „Софийски Солисти”. Като солист и кмерен изпълнител е участвал многократно във всички български музикални фестивали „Софийски музикални седмици”, „Варненско лято”, „Мартенски музикални дни”, „Аполония”, „Пианиссимо”, „Фестивал на камерната музика”, Пловдив, както и в значими чуждестранни фестивали: „Пражка пролет”, „Моцартови дни”- Байройт, „Europalia”, „Europamusicale” и др. Сред записите, които е реализирал за БНР, БНТ, Bayrische Rundfunk, VMC „Musical Trеsaurus”, „Labor Records”, „Concord Concerto” личат произведения като „Лакриме” от Б. Бритън, „Кадиш” от М. Копитман, „Сюита в старинен стил” от А. Шнитке, „Соната за флейта, виола и пиано“ от К. Дебюси, световната премиера на “Blood Moon Rising” от Пол ван Брюхе и др. Изнася майсторски класове по виола и журира в престижни конкурси
ЧЛЕНОВЕ:

Проф. Анатоли Кръстев – един от големите български музиканти, чието присъствие на наши и световни сцени отдавна се е превърнало в еталон за високо изпълнителско майсторство, тънък усет към художественото изграждане, познаване и дълбоко вникване в стилистиката на музикалното съдържание, богата ерудиция и фина чувствителност към динамиката на процесите в съвременната култура. Познанията му се простират и в изобразителното изкуство, литературата, историята и теорията. Проф. Анатоли Кръстев ръководи майсторски класове във Франция, Англия, Белгия, САЩ, Корея, Гърция, Португалия, Бразилия, Македония и др. Съвместно с Янош Старкър и М. Баке е почетен президент на Академията за млади таланти в Марсилия, член е на жури в редица международни конкурси: Пражка проле, Прага; Вайма, Германия; Рио де Жанейро, Бразилия; Сеул, Южна Корея и др. Има многобройни награди и отличия от конкурси, фестивали и форуми. Носител е на Кристална лира и Златна лира от СБМТД и наградата „Златна муза”. Анатоли Кръстев завършва Консерватория в Тунис при Гвидо Еврайт и НМА „Панчо Владигеров“ в класа на проф. Велко Карастоянов. Специализира при Андре Навара и Янош Старкър. От 1972 година преподава в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, където е професор. Негови възпитаници са солиращи артисти, концертмайстори и оркестранти на най – реномирани подиуми, в престижни състави, както и педагози във висши музикални училища и университети по света.
Проф. Гинка Гичкова започва обучението в родния Шумен при известния цигулков педагог Веселин Спиров. На 12 години изнася първия си самостоятелен рецитал.

Завършва музикалното училище „Добри Христов“, Варна. По-късно в Музикалната академия учи в класа на проф. Емил Камиларов. Печели многобройни награди и отличия на международни конкурси в Полша, Канада, Швейцария и др. Преподавателската дейност на Гинка Гичкова е свързана преди всичко с НМА “Проф. Панчо Владигеров”, където е професор, а от 1992 г. е поканена да преподава в Северно-гръцката консерватория в Солун. Професор Гичкова развива богата и активна дейност. Гостува като солист на всички оркестри в България, както и на филхармонии в Швейцария, Германия, Чехия, Румъния, Тунис под диригентството на Д. Петков, К. Илиев, Е. Чакъров, В. Стефанов, Й. Дафов, М.Таварес, Й. Конта и др. Води летни курсове по интерпретация в Солун, Гърция. Била е член на жури по цигулка и камерна музика в България и чужбина. Нейни ученици са лауреати и носители на първи награди от наши и международни конкурси
Милка Митева е родена в град Елена. Завършва СМУ „Добри Христов” гр. Варна, в класа по пиано на Мила Михайлова. Продължава обучението си в ДМА „Панчо Владигеров” в класа на проф. Панка Пелишек и проф. Милена Моллова. Има специализация в Московската консерватория при проф. Михаил Воскресенски. От 1977 г. е преподавател по пиано в НМУ „Любомир Пипков” гр. София, а от 1992 г. е негов Директор. От 1994 г. е Художествен директор на Международния конкурс „Млади музикални дарования“. По случай 100 – годишнината на НМУ „Л. Пипков”, през 2004 г. инициира създаването и провеждането на Международния конкурс „Млади виртуози“. Като член на жури участва в следните конкурси: „Валентино Буки” в Рим, Международен конкурс за пианисти в гр. Киети, Италия, Национален конкурс за пианисти „Димитър Ненов”; Национален конкурс „Млади музикални дарования”, Първи преглед на клавирни дуа – София‘; Национален конкурс за пианисти „Мила Михайлова” гр. Варна, Национален конкурс „Панчо Владигеров”; Национален конкурс „Веселин Стоянов”. Лауреат е на Кристална лира; Специалната награда за високи педагогически постижения от Международния конкурс „Млади пианисти” Москва и Награда „Следовник на народните будители”; Златна книга – Сертификат за принос към развитието на българската култура; Награда на министерство на културата; Музикант на годината – Наградата за най-добри педагогически постижения; Награда от Министерство на културата; Награда „Златно перо”; Награда на Фондация „Мариеле Вентре” за принос към младите дарования и грижите за децата на България; Носител на Грамота от Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий” за изключителен принос при изграждането и развитието на НМУ „Л. Пипков”; Грамота на Кмета на София за достойно представяне на град София и Р България в национални и международни форуми и Награда от Министерство на Културата. През 2019 г. Президентът на България издава указ и връчва Орден „Кирил и Методий“ с огърлие. През 2011 г. БАНИ присъжда на Милка Митева званието Академик.

Милена Манева-Вълчева е родена в гр. Добрич, където завършва средното си образование и започва активна музикална и педагогическа дейност. През 1991 г. се дипломира в АМТИИ гр. Пловдив, специалност “Музикална педагогика”. През 2010 г. защитава докторска дисертация в НБУ – София. От 1991 г. до момента е преподавател по китара в НУМТИ „Д. Петков” гр. Пловдив. Работила е и като хоноруван преподавател по китара в АМТИИ гр. Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив. Активно концертира в България и в чужбина. Работи и в различни ансамбли и формации – с цигулка, флейта, ударни инструменти, като солист на камерни и симфонични оркестри и др. Води семинари и майсторски класове в Гърция, Словакия, Сърбия и Черна Гора,

Кипър, Турция, Италия. Автор на много транскрипции за две и повече китари на творби от Бах, Скарлати, Виана, Пиацола, Гершуин, Малатс, Джоплин. Известна е като специалист по нотен компютърен набор далеч извън пределите на страната, подготвила е за печат редица партитури за някои от най-престижните специализирани издателства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights