24.04.2024 | 18:47

Новини

Избор на редактора

Популярни истории

Основни резултати от проведените на територията на област Добрич от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции

Основните резултати от проведените на територията на област Добрич от Националния статистически институт (НСИ) годишни...

Verified by MonsterInsights