17.07.2024 | 19:08

С голям концерт откриват обновената Концертна зала „Добрич“

С голям концерт на състави от Добрич тържествено ще бъде открита напълно обновената концертна зала „Добрич“ за празника на града – 25 септември, това съобщи на пресконференция зам. кметът на Община Добрич д-р Емилия Баева. На новата сцена ще се представят ПФА „Добруджа“, БКО Добрич, Духовият оркестър, Хор „Добруджански звуци“. Вече са ангажирани дати през новия творчески сезон, за концерти на БКО Добрич с гост Светлин Русев, Златните песни от „Златния Орфей“, гостуващи театрални постановки и други.


Стойността на проекта по който бе обновена Концертна зала „Добрич“ е 3 272 308,13 лв., от които 1 243 429,77 лв. eвропейско и 219 428,78 лв. национално съфинансиране, 918 368,95 лв. – собствен принос на бенефициента Община град Добрич и 891 080,63 лв. – комбинирана подкрепа с финансов инструмент с финансов мениджър „Регионален фонд за градско развитие“ АД.
В основата на проекта стои разбирането за спецификата на културния пазар, за мястото и ролята на общината в нормативно определените процеси за подпомагане на неговото развитие, за осигуряване на равен достъп до култура за всички жители на града и не на последно място, за привличането и възпитаването на нови публики, особено сред децата и младите хора. Затова и в рамките на проекта е извършен основен ремонт на Концертна зала „Добрич“, без да се нарушава оригиналният външен и вътрешен интериор на сградата.
По проекта са изпълнени следните СМР: ремонт на покрива и на водоотводнителната система, на фасадите, гримьорните, спомагателните помещения и коридорите, на зрителната зала, сцената и санитарните възли. Изграден е асансьор за хората в неравностойно положение и са извършени строителни дейности за осигуряване на достъпа на хора с увреждания. Реализирани са предвидените енергоспестяващи мерки – топлоизолирани са стените на сградата; подменена е цялата дограма; изпълнена тoплoизoлaция на покрива; положена топлоизолация на пода, граничещ с външен въздух; подменени са всички осветителни тела без полилеите, които са част от основния интериор. Изпълнено е ново работно, дежурно, аварийно и евакуационно осветление. Монтирани са нови системи за отопление и вентилация. Доставено е обзавеждане и оборудване за гримьорни, билетен център, сцена, работни и санитарни помещения. Почистен, ремонтиран и настроен е и органът в залата, който е изработен през 1986 г. от „AlexanderSchukeOrgelbau – Potsdam“ в маниера на известната потсдамска органостроителница и може еднакво сполучливо да изпълнява както полифонична музикална фактура, така и хомогенния характер на романтичините и по-късни стилове. При ремонтните дейности е съхранен богатият инструментариум на залата, в т.ч. роялите „Стейнуей“ и „Блютнер“. Едновременно с това чрез конструкцията на сцената е създадена възможност за разширяване на жанровото многообразие на събитията, които се случват в зала „Добрич“ чрез включване на прояви в областта на танцовото изкуство.
Изпълнението на всички тези дейности допринася за постигането на целите на проекта, а именно:
на общата цел: да се подкрепи реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) и да се решат приоритетните задачи, попаднали в Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР – град Добрич, за трайно подобряване на социални проблеми на общината.
на конкретните цели:
– Да се подобрят условията за достъп до културен живот;
– Да се развие инфраструктура чрез ремонт и оборудване на общински център, свързани с културния живот;
– Да се създадат условия за социалната интеграция на лица в неравностойно положение чрез достъпна среда;
– Да се създадат условия за предоставяне на достъпни културни услуги за уязвими социални групи.
Зала „Добрич“ е част от културния център на града. Тя е построена през 70-те години на миналия век и има богата история. В нея са концертирали световно известни български музиканти – Людмил Ангелов, Виктор Чучков, Милчо Левиев, Веско Ешкенази, Васко Василев, Светлин Русев, Марио Хосен, Ангел Заберски – син, Нева Кръстева, Велин Илиев, Стефан Далчев и много други. Тук се случват разнообразни събития – концерти на професионални и любителски състави; театрални спектакли; училищни и младежки инициативи; аудиториуми, конкурси, фестивали, конференции, тържествени церемонии и образователни програми. С реализацията на проекта и обогатяването на нейния културен календар с нови прояви от областта на танцовото изкуство зала „Добрич“ ще отвори врати за нови публики.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights