01.03.2024 | 23:17

археологически музей

Юбилейният билет, посветен на 130-годишнината от основаването на Националния археологически музей, ще бъде валиден и през 2023 г. 

Юбилейният билет, посветен на 130-годишнината от основаването на Националния археологически музей (НЕМ), ще бъде валиден...

Verified by MonsterInsights