15.07.2024 | 9:13

галерия „Средец“

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОРГАНИЗИРА ПЪРВИ ТРАНСГРАНИЧЕН ФОРУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И БИЗНЕСА СОФИЯ-СОЛУН 2024 Г.

Министерството на културата организира Първи трансграничен форум за стратегическо сътрудничество в областта на културата и...

Verified by MonsterInsights