25.02.2024 | 10:49

Георги Любенов

Директорите на културните институти ще решават с колко да се увеличат възнагражденията, каза министърът на културата Кръстю Кръстев

Директорите на културните институти са свободни да боравят със значително повече средства през тази година...

Verified by MonsterInsights