25.04.2024 | 12:07

Исторически Музей

Войнско снаряжение на византийски пехотинец, на кумански, аварски и български войни представя изложба в Историческия музей в Горна Оряховица

Възстановено войнско снаряжение на византийски тежък пехотинец, на кумански, аварски и български войни представя изложба...

Verified by MonsterInsights