10.12.2023 | 12:55

Министерство на културата

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПРИЕМА КАНДИДАТУРИ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СПЕКТАКЛИ В ОБЛАСТТА НА ТАНЦОВОТО, ТЕАТРАЛНОТО И МУЗИКАЛНОТО ИЗКУСТВО

Министерството на културата обяви сесии за финансова подкрепа за разпространение на спектакли в областта на...

Verified by MonsterInsights