21.06.2024 | 19:29

обекти

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОСИГУРИ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО МОДЕРНА ТЕХНИКА ЗА 3D ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИТЕ

Министерството на културата осигури за Националния институт за недвижимотокултурно наследство (НИНКН) модерна дигитална техника за...

Verified by MonsterInsights