23.02.2024 | 18:18

образование

Коефициентът на интелигентност обикновено отразява качеството на образованието и ресурсите

При измерването на коефициента на интелигентност резултатите обикновено отразяват качеството на образованието и ресурсите, достъпни...

Основни резултати от проведените на територията на област Добрич от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции

Основните резултати от проведените на територията на област Добрич от Националния статистически институт (НСИ) годишни...

Verified by MonsterInsights