21.07.2024 | 18:45

Полша

Преводачи от Чехия, Германия, Швеция, Полша и Румъния ще са резиденти в Къщата за литература и превод

Преводачите Ян Махей (Чехия), Елвира Борман (Германия), Хана Сандборг (Швеция), Хана Карпинска (Полша) и Ливия-Мария Нистор (Румъния) ще са резиденти в Къщата за литература и превод през...

Verified by MonsterInsights