19.06.2024 | 0:44

София

Софийският университет “Св. Климент Охридски‘‘ ще бъде домакин на изложбата “50 години Факултет по журналистика и масова комуникация“

В Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет се проведе...

Verified by MonsterInsights