17.07.2024 | 19:00

София

Софийският университет “Св. Климент Охридски‘‘ ще бъде домакин на изложбата “50 години Факултет по журналистика и масова комуникация“

В Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет се проведе...

Verified by MonsterInsights