08.12.2023 | 19:02

таланти

Конкурс за присъждане на еднократна стипендия от фондация „Васил Самарски“ на студенти от специалността „Актьорско майсторство“ за 2023 година

За втора година фондация „Васил Самарски“ ще присъди парична стипендия в размер на 2 000...

Verified by MonsterInsights