20.07.2024 | 7:17

дискусия

НАД 140 ДУШИ УЧАСТВАХА В ПЪРВИЯ СЕМИНАР ОТ АКАДЕМИЧНИЯ КУРС „ТЕАТЪР И ФИЛОСОФИЯ“ НА НАРОДНИЯ ТЕАТЪР И СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

При огромен интерес премина първият семинар от съвместния академичен курс „Театър и философия“ на Народния...

Verified by MonsterInsights