23.06.2024 | 8:31

който започнал в цялата империя и особено в източните й части голямо гонение срещу християнството с цел да възстанови езическата религия. Лично предприел пътуване в източните провинции

Verified by MonsterInsights