23.07.2024 | 14:28

XXVII-ят МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН КОНКУРС ,,НАДЕЖДИ, ТАЛАНТИ, МАЙСТОРИ” ДОБРИЧ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ от 6 до 10 СЕПТЕМВРИ 2024 г.

XXVII МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН КОНКУРС ,,НАДЕЖДИ, ТАЛАНТИ, МАЙСТОРИ” ДОБРИЧ,  БЪЛГАРИЯ 6 – 10 СЕПТЕМВРИ 2024 г.

Р Е Г Л А М Е Н Т

  1. КАТЕГОРИИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

1. СОЛИСТИ ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ – пиано, цигулка, виола, виолончело, класическа китара

Първа А група от  6 до 10 години дo   7 мин.

Първа Б група от 11 до 13 години до 12 мин.

Втора група         от 14 до 17 години до 15 мин.

Трета група от 18 до 25 години до 18 мин.

Четвърта група от 26 до 35 години до 20 мин.

2. КЛАВИРНИ ДУА  – за едно пиано

Първа група                       до 14 години до 10 мин.

Втора група             от 15  до 19 години до 15 мин.

Трета група             от 20  до 25 години до 18 мин.

Четвърта група         от 26  до 35 години до 20 мин.

3. КАМЕРНА МУЗИКА – камерни ансамбли  /от сонатно дуо до секстет включително/

Първа група                       до 19 години до 12 мин.

Втора група             от 20  до 25 години до 15 мин.

Трета група             от 26  до 35 години до 18 мин.

4. АКОМПАНИМЕНТ – без възрастови ограничения, до 15 мин.

5. УЧИТЕЛ И УЧЕНИК/УЧЕНИЦИ

Първа група от 11 до 14 години до 12 мин.

Втора група от 15 до 19 години до 15 мин.

Трета група от 20 до 25 години до 18 мин.

II. КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Конкурсната програма е по свободен избор и се изпълнява наизуст от участниците в солистичните категории.

Конкурсът се провежда в един тур. Изключение правят „Солистите инструменталисти“ от Трета и Четвърта възрастова група, за които конкурсът се провежда в два тура, както следва:

I-ви тур

Трета група               от 18 до 25 години до 18 мин.

Четвърта група         от 26 до 35 години до 20 мин.

Изпълняват се:

а/ полифонично произведение – от барока до съвременността;

б/ виртуозен етюд / капричио / токата;

в/ крупна пиеса – от романтизма до съвременността.

II-ри тур

Трета група               от 18 до 25 години до 12 мин.

Четвърта група         от 26 до 35 години до 15 мин.

Изпълняват се: 

а/ част/части от соната или концерт – от барока до съвременността;

б/ едно или няколко произведения по избор на участника  според общия регламент. 

Не се допускат повторения от програмата за първи тур.

Не се допуска просрочване на регламента. При нарушение журито прекъсва изпълнението.

В конкурса могат да участват солисти и състави, подали заявка за участие до 15 август на текущата година, и отговарящи на регламента към деня на откриването на конкурса

Допуска се явяване на участника в по-висока категория по негово желание, отразено в подадената заявка за участие.

В рамките на конкурса се предвиждат майсторски класове, които се провеждат след приключване на конкурсната програма за съответния участник.

Конкурсът е присъствен. 

III. НАГРАДИ

Победителите в конкурса  във всяка възрастова група на съответната категория /с изключение на Първа А група при  солисти инструменталисти/ получават званието „Лауреат” на І, ІІ или ІІІ награда  и едно поощрение. Всяка първа, втора и трета награда включват диплом и парична премия. За всяко поощрение се връчва диплом за добро представяне. 

Отличените участниците в Първа А група при солисти инструменталисти получават Диплом за добро, много добро и отлично представяне.

Отличените педагози получават диплом за педагогически постижения.

Най-високата награда е „Гран при” за изключителни постижения. Наградата включва диплом, плакет и парична премия. 

Журито има право да не присъжда една или друга награда.

Наградите не се делят.

Всяко решение на журито е окончателно.

Лауреати в категория „Солисти инструменталисти” от  Първа Б група, ученици от V до VII клас имат право да кандидатстват за целева финансова подкрепа, при условията и по реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.

Лауреати в категория „Солисти инструменталисти” от Втора възрастова група, ученици от  VIII до XII  клас, ненавършили 18 години до заключителното заседание на журито, имат право да кандидатстват за целева финансова подкрепа и едногодишни стипендии от Министерството на културата, при условията и по реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби. 

https://mc.government.bg

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заявките за участие може да изтеглите тук: http://www.dobrich.bg/ 

и се приемат по пощата или по e-mail

България,  9300 Добрич, ул. „Независимост” № 7, ет. 7

Дирекция „Хуманитарни дейности” – Култура

e-mail: kultura_dobrich@abv.bg;

hd.dobrichbg@gmail.com 

https://www.facebook.com/HopesTalents-Masters-Dobrich

Необходими документи:

а/ Заявка за участие по даден образец, попълнена подробно / пощенският адрес да е пълен, ел. поща да е валидна /;

б/ Снимка на сценично изпълнение на участника;

в/ Кратка творческа биография /до 400 думи или 2200 знаци без интервали/;

г/ Копие/я на документа/и за заплатена такса за участие и /ако има/ за заплатена такса за майсторски клас. Може да се плати и на място, в касата на Дирекция «Хуманитарни дейности»

Забележка: При оспорване на класирането въз основа на възрастовата група, участниците предоставят документ, удостоверяващ датата на раждане.

За всяко участие и в други категории /освен солистичните/ се подава отделен пълен набор от документи от всеки участник и се посочва категорията.

Солистите инструменталисти, които свирят с акомпанимент трябва да посочват името на акомпанятора във формуляра за участие !

Заявки, непопълнени според указанията, или с непълен набор от документи не се регистрират !

КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ  – 15.08.2024 г.

Участниците сами си осигуряват акомпанимент. Организационният комитет може да съдейства за осигуряването на корепетитор/акомпанимент при следните условия:

– по изрично и своевременно заявено желание от страна на участника отразено във формуляра за участие;

– при предварително предоставен нотен текст заедно с формуляра и потвърдено от страна на корепетитора участие.

– при уговорено заплащане между тях;

На участниците се предоставят ежедневни репетиции и акустична репетиция в деня и в залата, където ще се проведе конкурсът.

Организационният комитет съдейства за резервации на нощувки за участниците в град Добрич на преференциални цени, името на хотела ще бъде оповестено до 31.08.2024 г. за директна връзка.

Разходите по пътуването и пребиваването са за сметка на участниците.

Единствено Организационният комитет на МММК ,,НАДЕЖДИ, ТАЛАНТИ, МАЙСТОРИ“ има изключителното право за договаряне на цялостно или частично записване, заснемане или излъчване на конкурса. За реализиране на записи /аудио, видео, СD, DVD/ по време конкурса, както и за излъчванията им,  участниците не получават възнаграждения.

V. ВСТЪПИТЕЛНИ ТАКСИ

Солисти инструменталисти  Първа А група                                         20 лв. 

Солисти инструменталисти от всички останали групи – ученици и 

студенти                  40 лв.        

Солисти инструменталисти от всички останали групи    80 лв.                     

Членове на ансамбли /вкл. в категория „Учител-ученик“/

и всяко следващо участие в друга номинация 30 лв. на човек     

Категория Акомпанимент / заплаща само акомпаняторът / 30 лв.                                                                                                                    

Участници – братя, сестри, близнаци, заплащат 50% от съответната такса за възрастова група и за всяко второ и следващо участие в друга категория.

Майсторски класове: 

Активно участие /един академичен час – 45 мин./ 30 лв.

Пасивно участие /слушател/                                     20 лв.

Допуска се само по 1 час на участник

Провеждането им зависи от възможността на съответния член на журито. 

Встъпителните такси се заплащат по сметка: Дирекция „Хуманитарни дейности”- Култура при Община град Добрич, УниКредит Булбанк АД/

Вид валута: BGN

IBAN: BG20UNCR70003125380838

BIC: UNCRBGSF

Титуляр: ДИРЕКЦИЯ ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ КУЛТУРА

ЕИК/БУЛСТАТ/: 0008529320111

Основание: „Такса участие в ХXVII МММК „НАДЕЖДИ, ТАЛАНТИ, МАЙСТОРИ” или „Такса участие в майсторски клас“.

Изписва се името на участника !

Може да се плати и в брой в касата на Дирекция „Хуманитарни дейности“.  На отказалите се от участие таксата  не се  връща.

ОРГАНИЗАТОРИ: Община гр. Добрич в партньорство с организации и творчески съюзи.

Информация: 

      Община град Добрич

Дирекция „Хуманитарни дейности” – Култура

тел.: + 359 58/ 605 458, 602 146; 

+359 893336736

www.dobrich.bg 

e-mail: hd.dobrichbg@gmail.com

kultura_dobrich@abv.bg

https://www.facebook.com/HopesTalents-Masters-Dobrich

Забележка: Възрастта на участниците в категория Камерни ансамбли се изчислява като средна възраст. Величината трябва да съответства на посочените в Регламента ( напр. трио с участници на 18 , 25 и 27 г. – общата сума на годините е 70, което се разделя на броя участници 3 или 18 +25 +27 = 70 : 3 = 23, триото попада във Втора група – от 20 до 25 години; 

следващ пример:

Квартет с участници на 20, 25, 32, 40 г. – общата сума на годините е 117, разделя се на броя на участниците – 4, както следва: 20 + 25 + 32+ 40 = 117 : 4 = 29, квартетът попада в Трета група – от 26 до 35 години

Същото важи и за клавирните дуа – напр. участници с възраст 18 и 36 г. – 18 + 36 = 54 : 2 = 27, дуото попада в Четвърта група – от 26 до 35 години.

В категория Учител/ученик възрастовата група се определя от възрастта на ученика.

Заявки за участие и декларация можете да изтеглите от страницата на Община Добрич

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Verified by MonsterInsights